postheadericon Zakup mieszkania

W dalszym ciągu zakup własnego mieszkania jest sporej grupy ludzi problemem, bo wiąże się z licznymi utrudnieniami natury finansowej. Stąd też warto zainteresować się takim rozwiązaniem jak wynajem mieszkań. Tego rodzaju rozwiązanie jest idealne dla osób, które nie mają dużych sum pieniężnych. Z reguły tego rodzaju rozwiązanie jest traktowane jako forma przejściowa. Mimo wszystko zdarzają się na tym polu najróżniejsze zgrzyty na linii najemca-właściciel. Jednym z takich właśnie sporów jest kwestia dotycząca ponoszenia kosztów napraw mających miejsce w okresie wynajmowania mieszkania. Każdy z nas powinien wiedzieć, że w trakcie użytkowania większość przedmiotów ulega amortyzacji. Nie inaczej jest również w przypadku wynajmowania mieszkania i przedmiotów w nim się znajdujących. Należy tutaj mieć na uwadze, że czasem uszkodzeniu ulegnie jakiś przedmiot z winy korzystającego, a innym razem ulegnie wyeksploatowaniu. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie która strona ma obowiązek pokryć koszty w zaistniałej sytuacji?

W tej sytuacji warto zapoznać się jak na wynajem mieszkań i ewentualne usterki zaistniałe w tym czasie wskazuje kodeks cywilny. Na całe szczęście ustawodawca przewidział dość jasne zasady dotyczące tego rodzaju sytuacji. Z zasad tych wynika, że osoba wynajmująca ma obowiązek przekazać do odbioru lokal w stanie pozwalającym na ponowne korzystanie z niego w trybie natychmiastowym. Do obowiązków właściciela mieszkania należy pokrycie kosztów konserwacją oraz ewentualnej naprawy sprzętów użytkowych. Wiąże się to również z pomalowaniem ścian, konserwacją podłogi oraz niewielkimi naprawami sieci elektrycznej i kanalizacji. Jeśli zdarzą się poważniejsze awarie, które uniemożliwiają korzystanie z lokalu to jego właściciel ma obowiązek powiadomić o takiej sytuacji wynajmującego mieszkanie. Uznaje się również, że za ten czas wynajmujący może zażądać pomniejszenia czynszu. Do praw osoby, która wynajmuje lokal wchodzi też prawo do montażu np. sieci internetowej. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje wpływające na zagrożenie bezpieczeństwa danej nieruchomości. Obie zainteresowane wynajmem mieszkań w stosownej umowie mogą dopisać inne podpunkty regulujące zasady korzystania z lokalu, które nie są uregulowane przez kodeks cywilny.

3 komentarze to “Zakup mieszkania”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.