Wpisy w miesiącu Październik, 2015

postheadericon Sporne grunty

Problematyka nieruchomości rolnych jest bardzo rozbudowana- szczególnie przypadku licznych gospodarstw wiejskich. Szereg mniejszych miejscowości jest toczona przez liczne konflikty, które obejmują mieszkańców i dotyczą najczęściej nieruchomości, lub przebiegu dróg publicznych. Wiele osób rości sobie prawa do ciągów komunikacyjnych, czy kilku metrów rowu, co przyjmuje czasami obraz naprawdę komiczny. Jest to często efekt niefrasobliwości urzędniczej oraz […]

postheadericon Prywatni administratorzy nieruchomościami

Dysponowanie nieruchomościami w racjonalny sposób nie jest prostym zadaniem i czasami wymaga skorzystania ze skomplikowanych usług agencji nieruchomości, czy biur prawnych. Rozwikłanie statusu prawnego własnej nieruchomości często bywa w zasadzie niemożliwe i wymaga bardzo długiego czasu. Czy można jakoś ułatwić cały ten proces? Jak pokazują zagraniczne doświadczenia, warto tworzyć pewne furtki prawne, które umożliwiłyby działanie […]

postheadericon Konflikty o nieruchomości

Konflikty prawne pomiędzy posiadaczami a administratorami poszczególnych nieruchomości są bardzo częste i stanowią częsty problem o wymiarze społecznym w wielu miejscach. Niestety, ale konflikty są często owocem niewłaściwego statusu prawnego pewnych nieruchomości. Czy można jakoś się zabezpieczyć przed konsekwencjami administracyjnej niefrasobliwości, które potrafią bardzo skomplikować nam życie. Dobrym pomysłem było stworzenie elektronicznych ksiąg wieczystych, gdzie […]

postheadericon Kościół, a nieruchomości

Zakup poszczególnych nieruchomości swojego czasu był przeprowadzany przez ludzi od wspólnot wyznaniowych. Niezwykle bogate majątki ziemskie posiadał Kościół Katolicki, który dysponował wieloma gruntami na wsiach oraz w centrach miast. Możliwości finansowe wielu wspólnot kościelnych były naprawdę znaczne. W materii dysponowania nieruchomościami brylowali przede wszystkim jezuici oraz inne zakony zlokalizowane na prowincji, które posiadały stosowne tereny […]

postheadericon Brak statusu prawnego nieruchomości

Ogromnym problemem na wsiach jest przede wszystkim to, że szereg nieruchomości było nabywanych na granicy prawa, często w oparciu o liczne przekazy ustne. Ustne przekazywanie gruntów oczywiście nie miało mocy ani żadnego umocowania pod postacią stosownego aktu notarialnego. Generowało to liczne trudności i stawało się szczególnym problemem dla przyszłych administratorów poszczególnych gruntów. W toku błędów […]

postheadericon Niejasności prawne w nieruchomościach

Ludzie bardzo często źle gospodarowali nieruchomościami pod kątem prawnym. Była to powszechna sytuacja na wsiach, gdzie ludzie posiadali liczne grunty, jednakże nie byli zaznajomieni z procedurami prawnymi dotyczącymi przekazywania gruntów. Często ziemią dysponowali ludzie starsi, którzy byli już na końcu swojego żywota i nie w pełni władz intelektualnych. Ziemia była przekazywana ustnie, co nie stanowiło […]

postheadericon Ewidencja nieruchomości

Problematyka polskiej ewidencji nieruchomości jest bardzo rozbudowana i stanowi temat dla licznych i bardzo interesujących dyskusji. Niestety, ale status prawny wielu nieruchomości jest bardzo mocno niejasny i zapewne rozwikłanie pewnych zagadek oraz rozwiązanie problemów zajmie wiele lat. Ogromnym problemem jest to, że w szeregu sytuacji stan faktyczny w rzeczywistości nie odpowiada temu, co jest w […]

postheadericon Sporny charakter nieruchomości

Sporny status prawny wielu nieruchomości w Polsce jest ogromnym problemem, który co roku generuje ogromne koszty finansowe i stanowi problem dla wielu ludzi, którzy chcieliby uczciwie gospodarować pewnymi gruntami. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny do końca za bałagan w księgach wieczystych oraz innych dokumentach traktujących o rozmieszczeniu i parametrach poszczególnych działek. Wiele bałaganu w ewidencji […]

postheadericon Konflikty o grunty

Czasami brakuje nam elementarnej kultury w kwestiach konfliktów o nieruchomości. Potrafimy z najbliższymi sąsiadami, a nawet z członkami rodzimy toczyć bardzo przykre konflikty, co przecież nikomu nie służy i staje się autentycznym problemem dla nas w późniejszym czasie. Warto pamiętać o tym, że często nie warto kruszyć kopii o kilka centymetrów ogrodzenia- przecież wszyscy możemy […]

postheadericon Status prawny nieruchomości

Prawny status nieruchomości w świetle poszczególnych przepisów okazuje się o wiele istotniejszym czynnikiem, niż informacje, które znajdują się w planach zagospodarowania przestrzennego. Wciąż mamy problem z nieuporządkowanym statusem pewnych nieruchomości oraz błędami, które występują w ramach dokumentacji geodezyjnej. Niestety, ale rodzi to wiele trudności i staje się gruntem dla rozwoju wielopokoleniowych wojen o nieruchomości i […]

postheadericon Nieruchomości, a prawo własności

Świętość prawa własności w przypadku nieruchomości nie powinna być absolutnie ignorowana i traktowana po macoszemu. Właściwe rozporządzanie poszczególnymi majątkami ziemskimi oraz budowlanymi czasami staje się obiektem licznych konfliktów. Powszechne w naszej kulturze, szczególnie na wsiach są konflikty o kawałek drogi, czy niecały metr gruntu, czy też ogrodzenia. Niestety, ale brakuje nam często kultury prawnej i […]

postheadericon Własność nieruchomości

Prawo własności nieruchomości jest bardzo ważną wartością- szczególnie w społeczeństwach, które wyznają żelazne zasady oparte na prawie rzymskim. Często jednak obserwowane są liczne konflikty angażujące pewne prawa socjalne oraz prawa posiadaczy nieruchomości. Często funkcje mieszkalne nieruchomości bardzo komplikują wszelkie działania prawne, które może podjąć właściciel. W przypadku kobiet w ciąży eksmisja jest niemożliwa, co często […]