postheadericon Sporne grunty

Problematyka nieruchomości rolnych jest bardzo rozbudowana- szczególnie przypadku licznych gospodarstw wiejskich. Szereg mniejszych miejscowości jest toczona przez liczne konflikty, które obejmują mieszkańców i dotyczą najczęściej nieruchomości, lub przebiegu dróg publicznych. Wiele osób rości sobie prawa do ciągów komunikacyjnych, czy kilku metrów rowu, co przyjmuje czasami obraz naprawdę komiczny. Jest to często efekt niefrasobliwości urzędniczej oraz niestety niezgodnego z prawem postępowania przez poszczególne osoby, które przekazywały sobie nawzajem teren, bez odpowiednich aktów prawnych. Ogromnym problemem stało się uwłaszczenie, które sprowokowało szereg trudności i stało się istotnym źródłem licznych konfliktów. Czy możliwe jest w jakikolwiek sposób zahamowanie rodzących się na wsiach konfliktów? W pierwszej kolejności należy dokonać weryfikacji statusu prawnego działek. Odpowiednie komisje samorządowe powinny zabrać się za to, aby raz na zawsze zakończyć dziwne międzysąsiedzkie waśnie.

Komentowanie wyłączone.