postheadericon Prawo budowlane

Prawo budowlane zajmuje się więc regulacją, nadzorowaniem i ewentualną rozbiórką tego rodzaju obiektów. Samo określenie prawo budowlane może mieć różny zakres, ponieważ może dotyczyć całościowo przepisów dotyczących sfery budownictwa albo węższy i dotyczący tylko ustawy pod takowym tytułem. Najczęściej określenie to jest nadawane aktom prawnym określającym konkretne nakazy i prawa nakładane na uczestników procesu budowlanego.

Wspomniane prawo reguluje zakres budownictwa również w kontekście ochrony środowiska. Chodzi tutaj w głównej mierze o działania związane z tworzeniem nowych budowli oraz procesem rozbiórkowym. Szczegółowo opisuje też miejsce w jakim może zostać przeprowadzona dana inwestycja budowlana, a także nakreśla sposoby na uzyskiwanie pozwolenia na budowę lub ewentualną rozbiórkę.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.