postheadericon Nieruchomości jako alternatywne inwestycje

Nie zawsze można dysponować środkami finansowymi, które pozwalają na zrealizowanie zakupów nieruchomości pozwalających na uzyskanie zysków zarówno ze sprzedaży nieruchomości w przyszłości, jak też na wynajmie, niektórych nieruchomości. Inwestorzy, którzy nie dysponują odpowiednio dużymi środkami finansowymi w celu zrealizowania zakupów nieruchomości, które warte są wiele milionów, mogą decydować się na zakupy w ramach specjalnych funduszy, w których działa wielu inwestorów. Pozwala to z jednej strony na uzyskanie odpowiednio dużych środków finansowych, które zapewniają na pozyskanie nawet większej ilości nieruchomości, co pozwala na dywersyfikację inwestycji na rynku nieruchomości. W ten sposób można uzyskać redukcję ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomości. Wiele funduszy inwestujących w nieruchomości jest funduszami specjalizującymi się jedynie w inwestycjach w nieruchomości i są to fundusze prywatne, które stawiają pewne wymagania dotyczące niezbędnego wkładu własnego, by móc stać się członkiem, inwestorem w funduszu.

Komentowanie wyłączone.