postheadericon Metoda na inwestowanie

Metod na inwestowanie jest naprawdę wiele, ale tych bardzo stabilnych już znacznie mniej, jednym z biznesów jest sprzedaż mieszkań, popularnością cieszą się mieszkania dla młodych. Do tego właśnie grona należy inwestycja w nieruchomości. Samo inwestowanie w rynek mieszkaniowy może przebiegać dwutorowo.

Możemy bezpośrednio lokować swój kapitał w nieruchomości lub też możemy robić to bardziej pośrednio np. wykupując udziały lub papiery wartościowe, część osób przeprowadza remonty mieszkań i sprzedaje wyremontowane, takie mieszkania na sprzedaż zyskują na cenie dość znacznie. Jeszcze inną formą inwestowania jest inwestycja w firmy, które trudnią się budową nieruchomości. Wciąż jednak pojawiają się głosy osób nie posiadających wiedzy w jaki sposób się do tego zabrać. Zarabiać na nieruchomościach możemy dochodom z czynszów, ale równie wartościowe są inne fory czerpania korzyści finansowych jak np. opłaty parkingowe, zyski z reklam, także zwrot kapitału po odsprzedaniu nieruchomości. Działając na tym rynku należy sobie uzmysłowić, że nieruchomości mogą posiadać odmienną stopę zwrotu.

Ten fakt jest zależy nie tylko od samej lokalizacji, ale też od metod zarządzania danym lokalem. Dosyć ciekawą zależnością jest to, że w dłuższym czasie rentowność nieruchomości spada w stosunku do dochodowości z akcji, lecz jednocześnie jest wyższa niż zyski z obligacji. Inwestycja w nieruchomości jest bardzo skuteczną metodą na ochronę swojego kapitału przed skutkami inflacji. O tym, że inwestycja w rynek lokali jest dochodowym źródłem dowodzi włączanie jej do metod pomnażania aktywów firm ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych. Kolejną korzyścią, która wynika z inwestycji w nieruchomości to możliwość korzystania pewnych ulg podatkowych. To jednak nie wszystko, ponieważ dzięki tej metodzie inwestycji możemy zyskać pieniądze zaciągnięte pod kredyt, co określa się mianem zabezpieczenia hipotecznego. Takie działanie w krajach zachodnich pozwala pozyskać przeszło 60-90% wartości za jaką nabyliśmy daną nieruchomość. Pozwala to w większym stopniu rozszerzyć perspektywy swoich inwestycji, a gotówka uzyskana w ten sposób będzie katalizatorem dalszych inwestycji. To chyba większość z tych najważniejszych zalet z punktu widzenia początkującego rentiera. Występują też i mniej oczywiste zalety jak np. zabezpieczenie kapitału przed kradzieżą.

Komentowanie wyłączone.