postheadericon Kościół, a nieruchomości

image Zakup poszczególnych nieruchomości swojego czasu był przeprowadzany przez ludzi od wspólnot wyznaniowych. Niezwykle bogate majątki ziemskie posiadał Kościół Katolicki, który dysponował wieloma gruntami na wsiach oraz w centrach miast. Możliwości finansowe wielu wspólnot kościelnych były naprawdę znaczne. W materii dysponowania nieruchomościami brylowali przede wszystkim jezuici oraz inne zakony zlokalizowane na prowincji, które posiadały stosowne tereny nadane im w przeszłości przez władców, lub też drogą zakupu dla celów rolniczych. Dysponowanie tak rozległymi majątkami ziemskimi przez wspólnoty wyznaniowe jest oczywiście rzeczą kontrowersyjną i różnie ocenianą. W obecnej chwili zrodził się wyjątkowy konflikt, albowiem wspólnotom wyznaniowym znacząco ułatwiono zakup ziemi. Kupowanie gruntów i inwestowanie w poszczególne przedsięwzięcia nie jest niczym złym- czy jednak wspólnoty wyznaniowe powinny mieć szczególne przywileje w poszczególnych państwach? Trzeba sobie zadać o to pytanie i się nad tym zastanowić.

Komentowanie wyłączone.