postheadericon Konflikty o grunty

image Czasami brakuje nam elementarnej kultury w kwestiach konfliktów o nieruchomości. Potrafimy z najbliższymi sąsiadami, a nawet z członkami rodzimy toczyć bardzo przykre konflikty, co przecież nikomu nie służy i staje się autentycznym problemem dla nas w późniejszym czasie. Warto pamiętać o tym, że często nie warto kruszyć kopii o kilka centymetrów ogrodzenia- przecież wszyscy możemy się racjonalnie dogadać i wiedzieć konkretnie, jak poradzić sobie z sytuacją. Niestety, ale brakuje nam kultury rozwiązywania konfliktów o nieruchomości w sposób polubowny, co bardzo często doprowadza do wojen pokoleniowych, które autentycznie komu nie służą. Czy można jakoś spróbować rozwiązać tę patową sytuację? Przede wszystkim każdy z nas musi zadbać o odpowiedni poziom prowadzenia dyskusji i rzetelne wyznaczenie działek, co da stosowne argumenty do działania. Nie możemy się opierać o czyste dywagacje, przypuszczenia, szczególnie nie posiadając odpowiednich ekspertyz oraz profesjonalnych opinii. Bądźmy mądrzy i nie wszczynajmy wojen o centymetry.

Komentowanie wyłączone.